Design

Design a vývoj zaujímají u esw GROUP významné místo. Naše vlastní konstrukční oddělení úzce spolupracuje s našimi zákazníky, aby mohly být na trh uváděny nové výrobky. Konstruujeme nástroje, experimentáln ízařízení a zkušební prostředky a zavádíme moderní systém 3D-CAD. Tak jsme schopni zpracovávat všechny běžné datové modely. Pomocí FEM simulujeme komplikované procesy tváření a zpřístupňujeme tak dodatečný optimalizační potenciál.

Výroba nástrojů a prototypů

Pomocí vlastní konstrukce nástrojů dociluje esw GROUP dalších výhod v boji s konkurencí. Neboť tak je u nás možné získat velký podíl nástrojů z vlastní výroby, tyto udržovat, opravovat a v krátké době reagovat na požadavky zákazníků. Dále je možné v krátké době vyrobit malý nebo střední počet prototypů, které bude možné zařadit do výroby. Ke konstrukci nástrojů patří HSC-obrábění, frézování v 5 osách, soustružení, broušení jak drátu tak EDM.