Kvalita, životní prostředí a energie

Pro esw GROUP jako inovativní skupinu firem stojí v centru podnikatelské činnosti každého jednotlivého odvětví podnikání pro každého zaměstnance pocit zodpovědnosti za kvalitu, životní prostředí a energie. Optimalizaci v oblastech kvality, životního prostředí a energií považujeme za strategický úkol. Máme certifikace podle:

Životní prostředí

Měřící technika a kontrola funkčnosti

Abychom zajistili kvalitu našich výrobků, máme v naší společnosi všechny potřebné metody měření a kontroly. K tomu patří optické a taktilní 3D-měřící stroje, 3D-měřící mikroskopy, 3D-souřadnicové měřící přístroje (CMM) a měřící přístroje kontur a povrchů. Kontroly tvrdosti a metalografické analýzy se používají v oblastech kontroly na vstupu zboží, sériové výroby a při výstupní kontrole. Pro kontrolu sériové výroby našich komponentů provádíme v našem závodě podle zadání zákazníka statické a dynamické torzní kontroly při různých teplotách a energiích. Kontrola našich sériově vyráběných lanových komponentů probíhá pomocí příslušných strojů na zkoušku v tahu podle zadání zákazníků.