Výzkum a vývoj

Aktuálním megatrendům a bezemisní výrobě čelí esw GROUP aktivní spoluprací na bilaterálních a veřejně podporovaných projektech.

V interdisciplinárních projektech s vysokými školami, IT-společnostmi a i se zákazníky a dodavateli se zkoumají a uplatňují šance digitalizace, umělé inteligence a bezemisní výroby. Za tím účelem se používají stávající data, výrobní zařízení a kompetence našich pracovníků. 

Naše výzkumné projekty

Cíl: Zajistit a optimalizovat kvalitu, efektivitu a udržitelnost adaptivními procesními řetězci.

Přístup: Vytvoření digitálních dvojic pro komponenty a výsledné skupiny komponentů s funkční velikostí cíle, zde montážní točivý moment. 

Financováno:

Cíl: Zredukovat zmetky na zařízení externími ovlivňujícími faktory a neznámými kauzálními vztahy.

Přístup: Využití strojového učení (zde posílení a přenos učení) pro komplexní okruh řízení kvality. 

Financováno:

Cíl: I přes nedostatek odborníků zajistit a uplatnit na trhu firemní „servisní znalosti“.

Přístup: Digitalizace údajů údržby, využití servisních robotů a chytrých služeb na základě AI.

Financováno:

Cíl: Zvýšení odolnosti společnosti vůči poruchám dodacího řetězce, technologií, trhů a infrastruktury. 

Přístup: Digitalizace výrobních dat a vývoj nástrojů pro simulaci poruch.

Financováno: