Nákup

Výkonostně silná základna dodavatelů a péče a budování našich obchodních vztahů tvoří základ naší společnosti. 

Náš aktivní dodavatelský management s výběrem certifikovaných dodavatelů s testováním výrobků a s pravidelnými audity v celém rozsahu zajišťují, aby byly všechny výrobky vyráběny a prodávány v nejlepší kvalitě. S naší stále rostoucí sítí dodavatelů a spolupracujících partnerů můžeme dodávat naše výrobky v požadované kvalitě a cenově i časově optimalizované. Naši dodavatelé a spolupracující partneři vědí, že naše bezpečnostní komponenty často zachraňují životy!

Přitom se  jak my sami zavazujeme  k dodržování etických zásad a zákonných požadavků a zavazujeme k tomu i naše dodavatele. 

Chtěli byste nás přesvědčit a získat nás jako dlouhodobé a kooperativní zákazníky? Kontaktujte nás na einkauf(at)esw-net.de.